Maand: juli 2019

Vacature: secretaris bestuur Dress Amsterdam

Dress for Success Amsterdam zoekt een enthousiaste secretaris voor het bestuur die geïnspireerd raakt door de slogan:

Goed gekleed op weg naar een baan en uit de armoede!

Profielschets nieuwe bestuurder stichting Dress for Success Amsterdam

Wat Dress for Success is

Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden met een ‘minimuminkomen’, voorziet van gratis representatieve kleding en praktische adviezen om succesvol te kunnen solliciteren. Op deze manier helpen in onze kledingwinkel 40-50 vrijwilligers mensen op weg naar economische onafhankelijkheid.

Dress voor Success is er voor mensen die onvoldoende financiële middelen hebben om zich passend te kleden voor een sollicitatie- of acquisitiegesprek. In onze winkel helpen wij bij het samenstellen van een nieuwe outfit: die past bij de functie en bij de werkzoekende. Zo zorgen we er samen voor dat men representatief op de presentatie of het sollicitatiegesprek verschijnt en de kans op een goede eerste indruk niet hoeft te missen.

De kleding in de winkels is afkomstig van donaties uit het bedrijfsleven en van particulieren. Omdat wij geen winstdoelstelling hebben, worden alle outfits en adviezen gratis verstrekt.

Het bestuur

Stichting Dress for Success Amsterdam streeft naar een informeel en collegiaal bestuur, dat op evenwichtige wijze is samengesteld uit een team van mensen met verschillende achtergronden, sekse en leeftijden.
Het onbezoldigde bestuur bestaat uit drie tot zeven personen. De zittingstermijn van een bestuurslid is in principe vier jaar en mag eenmaal verlengd worden.

De werving van bestuursleden

Bij de werving van nieuwe bestuursleden wordt de vacature openbaar gemaakt, in elk geval via de website van de stichting en via oproepen op sociale media. Het zittende bestuur speelt een centrale rol bij het werven van kandidaten, en kiest indien er sprake is van meer dan één kandidaat bij meerderheid van stemmen.

Algemene profielschets bestuursleden

  • draagt het werk van Dress for Success Amsterdam een warm hart toe;
  • heeft bestuurlijke ervaring;
  • is in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
  • heeft enige basiskennis van financiële zaken (een begroting en jaarrekening kunnen lezen);
  • is betrouwbaar en integer;
  • is voldoende beschikbaar (gemiddeld 8 uur per maand, minimaal 8 vergaderingen op dinsdagavonden van 20.00-22.30 in de winkel in Amsterdam).

Profiel Secretaris bestuur

  • goede mondelinge en schriftelijke communicatie
  • ervaring met het maken van verslaglegging en het voorbereiden van vergaderingen
  • affiniteit met een goed gedocumenteerde besluitvorming

Graag uw reactie met motivatie en het profiel waarop u reageert naar e- mail: voorzitter.amsterdam@dressforsuccess.nl

Voor informatie kunt u bellen met de voorzitter van het bestuur Marco Oskam 06-12200519

Jaarverslag 2018: groei klanten, impact en presentie

Het jaarverslag 2018 van Dress for Success Nederland laat een groei zien van het aantal kleedsessies met 9 % naar 2380; daarbij werden 2097 klanten voorzien van passende kleding voor een sollicitatie. Het succespercentage was daarbij 64 % en de klanten gaven Dress for Success 9,0 als rapportcijfer.

Dress for Success geeft niet alleen kleedsessies en advies. De winkels waren present op
109 beurzen en markten, met duizenden bezoekers. In 2018 werden maar liefst 220 workshops gehouden, met in totaal 2019 deelnemers.

Ruim 200 vrijwilligers zetten zich in voor Dress for Success.Gemiddeld over het jaar waren 13 vrijwilligers werkzaam op een officiële werkervaringsplaats of in een re-integratietraject. We mogen trots zijn op de 16 vrijwilligers die doorstroomden naar een betaalde baan.

Lees meer in het Jaarverslag 2018 Dress for Success Nederland

 

Brainstorm DFS Amsterdam ivm komend event

Alweer de tweede brainstorm meeting met Pam van Praag en Nathalie Moser van het bekende event- en servicebureau BRNDRZ. Zij helpen en coördineren ons met de lancering van het Dress for Success Amsterdam Zuidas Project op vrijdag 13 september a.s. Wordt vervolgd…. hou DFSA in de gaten…..