Samenwerking De Leeuw Van Putten / Dress for Success

De Leeuw van Putten heeft besloten om na enkele jaren medesponsoring van Dfs in het kader van maatschappelijke sponsoring de huurbetaling  van het pand Veerman 1 te Spijkenisse voor 2014 en 2015  voor haar rekening te nemen. Dit omdat andere sponsors zich hebben teruggetrokken en woningstichting De Leeuw van Putten vindt dat Dress for Succes daadwerkelijk in een maatschappelijke behoefte voorziet.

DfS  wil hiertoe een bijdrage leveren door o.a. “kledingdonatie-op-maat” als uit de frontlijnsturing duidelijk wordt dat daar behoefte aan is. Vooral bij sollicitaties of andere momenten waarbij verzorgde  kleding  een bepalende rol kan spelen.

Zo nodig kan deze dienst worden  aangevuld met een basistraining in sollicitatievaardigheden.

Tegelijk kunnen adviezen gegeven worden over make-up en/of haardracht en mogelijke aanvullingen op de outfit in de vorm van accessoires in de vorm van tassen, schoenen of oorbellen etc.

Niet alleen wil DfS bovengenoemde doelgroep helpen, maar bijvoorbeeld ook sollicitanten, die na een uitkeringsperiode (WWB, WW, WIA, Wajong enz.) weer aan het werk proberen te gaan. Ook is de ondersteuning mogelijk voor starters, die ervaring gaan opdoen tijdens een stage of werkervaringsproject.

Het is belangrijk om te meten of deze ondersteuning daadwerkelijk heeft bijgedragen in het welbevinden van de door DfS geholpen bezoekers. Dit gebeurt door een schriftelijke of mondelinge enquête achteraf.  Deze meting heeft mede tot doel een mogelijke  verbetering van de dienstverlening van DfS.

Daarnaast willen we als daar behoefte aan is, mensen ook na de training laten ondersteunen in hun hulpvraag op het gebied van kleding in combinatie met sollicitatie, werk of stage.

Over de precieze uitvoering van het bovenstaande zal nog nader overleg plaatsvinden.

Dress for Succes blijft uiteraard  haar normale taak (kleding m.b.t. een uitnodiging voor een sollicitatie gesprek) blijven uitvoeren zoals voorheen het geval was.