Categorie: Algemeen

DRESS FOR SUCCESS NEDERLAND ZOEKT EEN ALGEMEEN BESTUURSLID MET EEN GEVARIEERDE PORTEFEUILLE, WAARONDER FONDSENWERVING

De Vereniging Dress for Success Nederland heeft in het bestuur een vacature. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen en krijgt ondersteuning van een bureaumanager (vrijwilliger). Met het oog op onze ambities zoeken wij een hands-on algemeen bestuurslid met een nader in te vullen portefeuille, waaronder fondsenwerving.

Voor deze vacature zoeken wij iemand met:

– Ervaring met fondsenwerving
– Financiële achtergrond in de non-profitsector
– Affiniteit met administratie en registratie
– Zicht op ICT

Wij bieden een gevarieerd pakket aan taken en verantwoordelijkheden

In ieder geval de verantwoordelijkheid voor fondsenwerving.
Daarnaast in overleg nader in te vullen:

– Subsidies aanvragen
– Opdrachtgever registratie klanten en activiteiten
– Opdrachtgever beheer website
– Rapportages financieel/klanten/activiteiten
– Voorbereiden begroting en jaarrekening
– Bijhouden financiële administratie

Bestuursleden van Dress for Success hebben/zijn:

– Bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur ervaring bij vrijwilligersorganisaties
– Een hands-on instelling
– Betrokken bij doelstelling en aard van Dress for Success
– Toezichthouders, teamspelers, netwerkers, ambassadeurs
– Kritische tegenspelers / constructieve samenwerkers
– Oog voor strategie en de organisatie een spiegel voorhouden

Het gezamenlijke bestuur heeft als taken:

– Voorbereiden, implementeren en bewaken van de uitvoering van het beleid, vertalen naar acties en projecten, activiteiten plannen
– Bestuursvergaderingen (circa 6 per jaar) voorbereiden en deelnemen
– Deelnemen aan Algemene Ledenvergaderingen (2x per jaar)
– Vaststellen begroting, jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag
– Betrokkenheid bij en als klankbord fungeren voor de winkels
– Bewaken naleving van de Dress for Success Code (licentie en beleid)

Tijdsbesteding
Een bestuurslid besteedt minimaal 2 dagen per maand aan de functie en naar eigen keuze meer, al naar gelang interesse en mogelijkheden.

Het is een onbezoldigde functie; reis- en andere onkosten worden vergoed.

Interesse? Stuur een korte motivatie en je CV voor 28 oktober 2019 naar info@dressforsuccess.nl.

Meer informatie bij Anne Bliek, voorzitter van de Vereniging Dress for Success Nederland, bereikbaar op 06 – 53 258 909

Jaarverslag 2018: groei klanten, impact en presentie

Het jaarverslag 2018 van Dress for Success Nederland laat een groei zien van het aantal kleedsessies met 9 % naar 2380; daarbij werden 2097 klanten voorzien van passende kleding voor een sollicitatie. Het succespercentage was daarbij 64 % en de klanten gaven Dress for Success 9,0 als rapportcijfer.

Dress for Success geeft niet alleen kleedsessies en advies. De winkels waren present op
109 beurzen en markten, met duizenden bezoekers. In 2018 werden maar liefst 220 workshops gehouden, met in totaal 2019 deelnemers.

Ruim 200 vrijwilligers zetten zich in voor Dress for Success.Gemiddeld over het jaar waren 13 vrijwilligers werkzaam op een officiële werkervaringsplaats of in een re-integratietraject. We mogen trots zijn op de 16 vrijwilligers die doorstroomden naar een betaalde baan.

Lees meer in het Jaarverslag 2018 Dress for Success Nederland

 

International School The Hague raises money for Dress for Success

Pupils of the International School of The Hague perfomed the play You’re Next, written and directed by one of the pupils, to raise money and awareness for Dress for Succes.

The play happened on Friday the 21st of June and made a profit of over € 320 which was donated to Sress for Success.

We are very grateful and whish them lots of success.

                      

Dress for Success Nederland zoekt een bureaumanager

In het kort

Gezocht: Enthousiaste en zelfstandige ondersteuner van Dress for Success Nederland

Taakomschrijving

Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een krappe beurs ondersteunt bij het vinden van een baan/ stage of vrijwilligerswerk, door hen te voorzien van passende kleding om succesvol te kunnen solliciteren. Er zijn 9 winkels bij Dress for Success NL aangesloten.

Wat ga je doen? 
Als bureaumanager zorg je voor de ondersteuning van het landelijk bestuur:
– Het beheren van de telefoon en de mail
– Het organiseren van bijeenkomsten
– Het maken van besluitenlijsten/ actielijsten van vergaderingen
– Het beheer van dropbox (archivering van notities en vergaderstukken)
– Redactie van nieuwsbrieven en bestuursberichten

Je bent een belangrijke schakel in de communicatie binnen en buiten de vereniging:
– Je bent een aanspreekpunt voor de winkels
– Je bent een eerste aanspreekpunt voor externe contacten
– Je onderhoudt contacten met de 9 winkels, de winkelbesturen en de winkelmanagers
– Je houdt de website actueel en plaatst berichten op social media (facebook en twitter)

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Wij zoeken iemand die:
– Zelfstandig kan werken, voornamelijk vanuit je thuissituatie (er is geen kantoor)
– Een goede (schriftelijke) beheersing heeft van de Nederlandse taal
– Werkzaamheden goed kan organiseren en plannen
– De mogelijkheid heeft om ons gemiddeld 10 uur per week te helpen

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Je wordt ingewerkt door de secretaris van het bestuur van Dress for Success NL

Wat krijg je er voor terug?

Wij bieden:
– Een zelfstandige positie
– Zelf indelen van je werkzaamheden en werktijden (behoudens vergaderingen)
– Een vrijwilligersvergoeding
– Een vergoeding van gemaakte reis- en onkosten
– Nauwe samenwerking met de secretaris van het landelijk bestuur

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Je werkt bij een organisatie met een mooi doel: mensen helpen op weg naar economische zelfstandigheid. En dat doe je samen met andere vrijwilligers die net zo gemotiveerd zijn.

Werktijden

Kun je grotendeels zelf regelen. Soms avondvergaderingen.

Hoe kom je in aanmerking?

Stuur een email naar info@dressforsuccess.nl.

Langdurige armoede verder toegenomen

Er kan dan wel gejuicht worden dat het zo goed gaat met de economie, maar dat betekent niet dat werkloosheid en armoede ook verdwijnen. Zo is de werkloosheid onder mannen tussen de 25 en 44 hoger dan voor de crisis en is de langdurige armoede in 2016 verder toegenomen. Dat blijkt uit twee rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit sluit aan bij de klantgegevens uit het registratiesysteem van de tien Dress for Succeswinkels in ons land. Voor onze winkels is er dus nog genoeg te doen om deze mensen te helpen bij het vinden van een baan.

Continue reading “Langdurige armoede verder toegenomen”

Nieuwe vestiging Dress for Success in Hoogezand-Sappemeer

30-08-2017

Op 4 september zal de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, de gerestylde Kledingbank Maxima en een nieuwe winkel van Dress for Success openen in Hoogezand-Sappemeer. Het wordt de tiende Dress for Successwinkel in Nederland, bedoeld voor de hele provincie Groningen. De nieuwe vestiging is een shop-in-a-shop in Kledingbank Maxima.

Continue reading “Nieuwe vestiging Dress for Success in Hoogezand-Sappemeer”