Ik wil sponsor worden

Met de steun van sponsors zijn wij in staat om onze winkelactiviteiten uit te (blijven) voeren en de landelijke organisatie te laten functioneren. Voor verdere groei en professionalisering komen wij graag in contact met nieuwe sponsors die ons bij het verwezenlijken van onze ambities financieel willen helpen.

Wil je een financiële donatie doen aan de landelijke organisatie van Dress for Success? Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL02TRIO0390513563 ten name van Dress for Success Nederland, te Almere. Wil je liever een winkel rechtstreeks financieel steunen? Kijk dan op de pagina van de betreffende winkel voor meer informatie. Meteen een donatie doen? Dat kan ook; klik op deze link.

Sinds 2010 is Dress for Success Nederland een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook de meeste winkels zijn geregistreerd als ANBI of hebben de ANBI-status in voorbereiding. Meer daarover is te vinden op de winkelpagina’s.

Voor meer informatie over sponsoring kun je contact opnemen met Yvette van Aarle, bestuurslid sponsoring en fondsenwerving: 06 27 077 109 of fondsenwerving@dressforsuccess.nl.

Ik wil kleding doneren

Icon box description

Ik wil sponsor worden

Icon box description

Ik wil vrijwilliger worden

Icon box description