Dress for Succes Leeuwarden viert tienjarig bestaan met fundraising diner

5-10-2017

Op 27 april jongstleden bestond Dress for Success Leeuwarden tien jaar. Het bestuur laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan en organiseert op 10 oktober a.s. een fundraising diner. Zahra Mousazadeh is sinds februari van dit jaar bestuurslid bij Dress for Success Leeuwarden en betrokken bij de organisatie van het diner. “Het is ons gezamenlijke feestje.”

Het klinkt wellicht sjiek, een fundraisingdiner. Maar waarom niet, dacht het bestuur van Dress for Success Leeuwarden begin dit jaar. “We wisten dat het flink aanpoten zou worden. Gaandeweg kreeg de avond steeds meer vorm doordat we gezamenlijk meermalen hierover gesproken hebben. Wij maar ook onze vrijwilligers werden steeds enthousiaster. Zij hebben ook heel wat werk verzet”, zegt Zahra.

Kandidaten doen pitch op catwalk
Waarom een fundraising diner? “Het is een mooie gelegenheid om te laten zien wat we doen en om geld in te zamelen. We hebben tien kandidaten bereid gevonden om voorafgaand aan het diner over een catwalk te lopen en zichzelf via een pitch te presenteren. De kandidaten hebben in de winkel inmiddels een kleedsessie gehad en via foto’s of een filmpje laten we zien hoe ze eruit zien voor én na de kleedsessie. We hebben via Leeuwarder Uitdaging een fotograaf bereid gevonden om de foto’s en het filmpje te maken voor ons. Als tegenprestatie krijgt hij ook een kleedsessie en mag hij tijdens het diner een pitch doen over zijn eigen bedrijf. Ik vind het heel dapper dat deze kandidaten dit willen doen. We willen onze gasten laten beleven hoe dit is: het verschil voor en na een kleedsessie, wat dit kan betekenen voor de eerste indruk van iemand en diens zelfvertrouwen. Wie weet zit er een ondernemer in de zaal die bij al die presentaties denkt: ‘Dat is iemand die ik goed kan gebruiken!’”

Tachtig aanmeldingen
Studenten van het Friesland College verzorgen het diner. Dat contact is tot stand gekomen dankzij Herma Dijkgraaf, voorzitter van het bestuur. Circa tachtig mensen hebben zich aangemeld, onder wie ook ambtenaren. “Een mooi aantal, vinden wij.”

Ook contract met gemeente Heerenveen
Zahra heeft ook niet stil gezeten. Dankzij haar werk weet zij hoe Sociale Diensten en afdelingen Sociale Zaken van gemeenten werken en hoe daar wordt nagedacht over meer mensen actief deel te laten nemen aan de maatschappij via (vrijwilligers)werk. “Ik heb alle gemeenten nagebeld die we hadden uitgenodigd voor ons diner en het aanmelden voor kandidaten voor de avond zelf. Zo kwam ik in contact met Heerenveen. Deze gemeente gaat ons nu, net als de gemeente Leeuwarden al doet, sponsoren voor vijfduizend euro. Met dit bedrag kunnen wij onze onkosten betalen, de huur van het pand en het salaris van onze coördinator. We vinden het belangrijk dat zij meer onze gezicht naar buiten wordt.”

Dress for Succes is onderdeel van gemeentelijk programma
Met Heerenveen zijn inhoudelijke afspraken gemaakt. Wat houden die in? “We willen graag onderdeel worden van hun programma om mensen weer aan het (vrijwilligers)werk te krijgen. Onze dienstverlening past daar prima bij. Ook de gemeente vindt dat wij toegevoegde waarde hebben. We bieden mensen extra zekerheid dat ze zich, als het om hun kleding gaat, geen zorgen hoeven te maken. Mensen die gerust zijn dat ze passende kleding hebben, voelen zich zelfverzekerder. We hebben afgesproken dat we groepjes van vijf kandidaten gratis van kleding voorzien. We hebben kleding genoeg. We helpen hen bij de vraag: hoe wil je dat je eerste indruk is? Onze vrijwilligers geven advies en begeleiden. Het is empowerment.”

Samen staan we voor Dress for Success
Volgens Zahra levert het organiseren van een fundraising diner allerlei voordelen op. “We worden minder afhankelijk van de gemeente en de politieke grilligheid. Mijn drijfveer is om deze mensen, die nu aan de kant staan, erbij te betrekken. Dat is wat ik versta onder een inclusieve samenleving. Ook belangrijk: we werken intensief samen met onze vrijwilligers, dat zorgt voor binding. Samen staan we voor Dress for Success!”

Corina de Feijter