Gezocht: enthousiast bestuurslid Vereniging Dress for Success Nederland

De Vereniging Dress for Success heeft binnen haar bestuur een vacature. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen. Met het oog op het ambitienievau van de Vereniging en haar leden wordt gezocht naar een enthousiaste en hands-on bestuurder.

Algemeen profiel

Een bestuurslid van Dress for Success
•    bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie;
•    is betrokken bij de doelstelling en de aard van de vereniging;
•    kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van     de vereniging;
•    is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
•    kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
•    combineert het kunnen besturen op hoofdlijnen en met een praktische hands-on instelling;
•    kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
•    is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
•    kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
•    beschikt over netwerkvaardigheden en ziet zichzelf als ambassadeur van de vereniging;
•    heeft affiniteit met fondsenwerving danwel de bereidheid deze te ontwikkelen.

Algemene verantwoordelijkheden

•    voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (6 keer per jaar). Deze vinden plaats in de avonduren;
•    betrokken zijn bij de voorbereiding, de implementatie en het bewaken van de uitvoering van het algemeen beleid, het vertalen ervan naar acties en projecten, de activiteiten plannen, het klantenbeleid en het financiële en inhoudelijke jaarverslag;
•    vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
•    fungeren als contactpersoon tussen bestuur en een aantal winkels;
•    betrokkenheid tonen bij en als klankbord fungeren voor de winkels;
•    mede opvolgen van de naleving van de Dress Code  (licentie en beleid)

Tijdsbesteding en modaliteiten

•    gemiddelde tijdsbesteding (inclusief vergaderen, winkels bezoeken, bijwonen projectgroepen, ALV en ad hoc activiteiten): 1-2 dagen op maandbasis;
•    het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie (geen vaste vergoeding); reis- en andere kosten worden vergoed.

Interesse?

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Anne Bliek, voorzitter van de Vereniging Dress for Success Nederland. Zij is bereikbaar op 06 – 53 258 909 / bliekanne@gmail.com.