KiesWerkKompas: stemhulp voor mensen zonder werk

1,7 miljoen mensen in Nederland doen niet of nauwelijks mee op de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld 50-plussers, jongeren zonder startkwalificatie en mensen met een handicap. Daarom verdient het thema werk extra aandacht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Vanaf 16 februari is er voor hen een speciale stemhulp in de lucht: KiesWerkKompas.nl Start Foundation heeft in samenwerking met KiesKompas het KiesWerkKompas ontwikkeld. Daarmee kunnen alle kiezers in de maand voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart aan de hand van 20 stellingen over de arbeidsmarkt bepalen welke partij(en) het beste aansluiten bij de persoonlijke opvattingen. Stellingen zijn onder meer:

  • Mensen met een uitkering moeten gratis omscholing krijgen.
  • De gemiddelde werkweek moet korter worden, zodat meer mensen aan het werk kunnen.
  • Het moet voor bedrijven makkelijker worden om werknemers te ontslaan.
  • De overheid moet strenger controleren op werkgevers die sollicitanten discrimineren.

Op KiesWerkKompas.nl kan de kiezer zijn voorkeuren invullen.

Over Start Foundation

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Ook willen we drempels wegnemen die daar voor hen liggen. We financieren bestaande initiatieven, en nemen zelf ook regelmatig het initiatief zoals met dit KiesWerkKompas. Zodat banen ook voor mensen met minder kansen op werk onder handbereik komen.

De campagne, onder meer op Facebook wordt ondersteund door bekende en minder bekende Nederlanders die ervaring hebben met (persoonlijke) uitdagingen op de arbeidsmarkt. Zoals door Vincent Bijlo, cabaretier en columnist: “70-80 procent van de hoogopgeleide slechtzienden zit thuis zonder werk. Er zijn veel vooroordelen over mensen met een handicap. Werkgevers vinden het vaak te veel moeite om mensen met een handicap aan te nemen en ondanks de goede intenties kunnen mensen door uitkeringen in een slachtofferrol terechtkomen”.

Zie ook www.facebook.com/KiesWerkKompas