Langdurige armoede verder toegenomen

Er kan dan wel gejuicht worden dat het zo goed gaat met de economie, maar dat betekent niet dat werkloosheid en armoede ook verdwijnen. Zo is de werkloosheid onder mannen tussen de 25 en 44 hoger dan voor de crisis en is de langdurige armoede in 2016 verder toegenomen. Dat blijkt uit twee rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit sluit aan bij de klantgegevens uit het registratiesysteem van de tien Dress for Succeswinkels in ons land. Voor onze winkels is er dus nog genoeg te doen om deze mensen te helpen bij het vinden van een baan.

De werkloosheid is na 2014 gedaald maar niet voor iedereen, en de werkloosheid is ook nog steeds hoger dan voor de crisis in 2008 begon. Alleen voor de groep van 15-24 jaar is de werkloosheid iets gedaald ten opzichte van 2008. Bij alle andere leeftijdsgroepen was er een toename, in het bijzonder bij mannen van 25-44 jaar.

“Onze gegevens over de eerste helft van 2017 laten zien dat onze klanten voor bijna 50 % in de leeftijdscategorie 25-44 jaar vallen”, verklaart Edo Jongejan, penningmeester van Dress for Success Nederland.

Meer huishoudens langdurig afhankelijk van bijstand

In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting 2018’. In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen, oftewel 8,2 procent van alle huishoudens.
In datzelfde jaar moesten 224 duizend huishoudens al ten minste vier jaar op rij rondkomen van een laag inkomen.Dat komt neer op 3,3 procent van alle huishoudens. In 2014 had nog 2,7 procent van de huishoudens een langdurig laag inkomen. De toename komt voornamelijk doordat meer huishoudens langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Jongejan: “Uit onze gegevens over de eerste helft van 2017 blijkt dat zo’n 15 % van onze klanten 4 jaar of langer werkzoekend is.”

Meer informatie staat in dit artikel.

Meer informatie over langdurige armoede vindt u hier