Dress for Success Spijkenisse

Dress for Success Spijkenisse is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een kleine beurs en op zoek naar werk, voorziet van representatieve kleding. Zij  hebben vaak behoefte aan een goed advies over welke kleding passend is voor de functie en hoe zij hun persoonlijke presentatie kunnen verbeteren. De  betrokken houding en deskundige advisering van de winkelmedewerkers is hierbij essentieel. De klanten vertellen dat ze door de kleding met meer zelfvertrouwen solliciteren.

De coördinatie van Dress for Success Spijkenisse is in handen van Theo Mol. Daarnaast zijn er een tiental enthousiaste vrijwilligers actief die enerzijds meewerken in de winkel  of anderzijds zorgen voor de nieuwsbrief, Social Media, PR, kledingacties, het nabellen van klanten etc.

I.v.m. de vakantie periode zijn wij gesloten van Maandag 23 juli tot Maandag 20 Augustus

De medewerkers van Dress for Success Spijkenisse wensen U en Uw gezin een prettige vakantie toe
Voor zeer dringende zaken telefoonnummer 06-50221621

Dress for Success is geopend op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag van 12.30 tot 16.00 uur
  • Vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur

Hallo aardige mensen,

Hoop dat jullie mij nog herinneren, was die vrouw die jullie paspop uitkleedde.
Wil jullie melden dat ik per 1 januari een vaste betrekking met eigen cliënten zal krijgen na deze maand december van proef traject, zoals de Sociale Dienst het noemt.

Dank jullie wel voor de support die jullie mij hebben gegeven, teneinde dit succes te behalen. T.z.t kom ik een keertje langs om jullie mee te laten genieten van mijn succes, hoop dat de koffie klaar staat, want dan zorg ik voor iets lekkers erbij.

Ik ben vanmorgen met de heer Barrett op sollicitatiegesprek geweest bij restaurant Engels te Rotterdam.
Complimenten voor de outfit. Hij zag er uitermate representatief uit, gewoonweg perfect!!!
Aan de kleding zal het zeker niet liggen als hij wordt afgewezen, waar ik niet van uitga.

Ik ben bij u in Spijkenisse geweest voor een totall dress ,en het heeft gewerkt, tijdens mijn sollicitatie gesprekken heb ik te horen gekregen dat ik er netjes en representatiev uit zag, en ik heb per december dit jaar dan ook een nieuwe baan dit ook mede dank zij Dress for sucses.
Ik wil U allen hierbij nogmaals vriendelijk danken voor de moeite die U voor mij heeft genomen.

Tijdens een regionale banenmarkt in de van Nelle fabriek kwam er een dame naar de stand van Dress for Success Spijkenisse en vertelde de belangstellenden dat zij het levende bewijs was dat een bezoek aan Dress for Success daadwerkelijk succes oplevert.

Na haar bezoek aan Dress for Success had zij gesolliciteerd op de functie bij een groot bedrijf. Dat is het helaas niet geworden. Vervolgens is zij in haar mooie Dress for Success outfit afgestapt op een kennis, die een cateringbedrijf heeft. Hij had een baantje van 8 uur voor haar. Inmiddels is dit al uitgebreid tot 26 uur. En zij is vol vertrouwen dat binnen afzienbare tijd er een groei in zit tot 40 uur.

Niet alleen de kleding heeft mij geholpen. Maar het feit dat jullie niets van mij wilden, zo met mij meedachten en mij heel erg verwenden. Na de kleren werd er ook nog gezocht naar accessoires en bijpassende schoenen. De aandacht en positieve ondersteuning heeft mij zoveel energie gegeven. Sinds ik bij jullie ben geweest, wordt mijn leven alleen maar beter. Nu ik veel aan het werk ben, wordt ik ook weer enthousiast begroet door mijn kinderen bij thuiskomst. Wat wil je nog meer!

<>Samenwerking De Leeuw Van Putten / Dress for Success

De Leeuw van Putten heeft besloten om na enkele jaren medesponsoring van Dfs in het kader van maatschappelijke sponsoring de huurbetaling  van het pand Veerman 1 te Spijkenisse voor 2014 en 2015  voor haar rekening te nemen. Dit omdat andere sponsors zich hebben teruggetrokken en woningstichting De Leeuw van Putten vindt dat Dress for Succes daadwerkelijk in een maatschappelijke behoefte voorziet.

(meer…)

<>Delegatie vanuit Ghana op bezoek

nieuwsitemVlak voor de vakantie is er een delegatie vanuit Ghana onder begeleiding van een afgevaardigde vanuit de gemeente Rotterdam bij ons op bezoek geweest.

Onze gasten waren zeer enthousiast onder een kopje koffie en een rondleiding door winkel de werd het wel en wee besproken over de mogelijkheden bij Dress for Success.

Met de door ons gegeven presentjes vertrokken zij voldaan richting Rotterdam om van daaruit terug te vliegen naar Ghana.

logo_leeuw_van_putten

logo_rabo_vpr_w400

logo_zwart_wit_varia

logo_ici_paris_xl

Contactinformatie
Adres: Veerman 1
Postcode: 3201 GH
Spijkenisse
Telefoon: 0181–786408
Mobiel: 06-50221621
Email: dfsspijkenisse@online.nl
Email: theomol1946@gmail.com

Financieel Ondersteunen
Kleding krijgen we gratis van bedrijven en particulieren. Om een outfit compleet te maken zijn er soms extra kosten. Je kunt ons ondersteunen door je bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL91 RABO 0129 4780 91 t.n.v. Stichting Dress for Success Spijkenisse o.v.v. ‘gift Dress for Success Spijkenisse’. Elke bijdrage is van harte welkom.

Giften aan erkende goede doelen en instellingen met de ANBI-status kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Dress for Success Spijkenisse is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Lees meer informatie over fiscaal aftrekbare giften: bij belastingdienst en/of bij ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Dress for Success Spijkenisse is sinds 2010 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam: Stichting Dress for Success Spijkenisse en omstreken
RSIN/fiscaalnummer: 8173.68.279
Contactgegevens:

Stichting Dress for Success Spijkenisse en omstreken

Veerman 1
3201 GH Spijkenisse
dfsspijkenisse@online.nl

0181-786408

Theo Mol Coordinator

Bestuurssamenstelling: Hanneke Stengs-Nijhof, voorzitter

Ans Groenendijk, penningmeester

Nies Niks, secretaris

Beleidsplan: klik op deze link

Beloningsbeleid:

Dress for Success Spijkenisse is een vrijwilligersorganisatie. Zij heeft geen mensen in dienst en vergoedt slechts onkosten, zoals reiskosten.

Doelstelling:

Gratis verstrekken van kleding aan mensen met een minimum inkomen ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Informatie over uiterlijke verzorging en lichaamshouding bij dit sollicitatiegesprek.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: klik op deze link

Financiële verantwoording: klik op deze link

Privacyverklaring Dress for Succes: klik op deze link

Missie Dress for Success Nederland
‘De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven.’