Over ons / ANBI

Dress for Success Regio Gorinchem is sinds 2006 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam:

 

RSIN/fiscaalnummer:

 

Contactgegevens:

Bezoekadres: 

Email:

 

Bestuurssamenstelling:

 

Stichting Dress for Success Regio Gorinchem

 

8171.98.477

 

Dress for Success Regio Gorinchem.

Schelluinsevliet 15 4203 NB  GORINCHEM

penningmeester.gorinchem@dressforsuccess.nl

 

Dhr. J. (Hans) Freije, voorzitter

Mevr. J.C. (Janny) Kranenburg, secretaris

Dhr. J.B. (Jan) van den Berg, penningmeester

Mevr. A. (Anne-Mieke) de Peuter, algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

Dress for Success Gorinchem is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers ontvangen geen vaste vrijwilligersvergoeding. Ook de bestuurders worden niet beloond.
Aan de vrijwilligers wordt een reiskostenvergoeding toegekend volgens de regels woon-werkverkeer.

Doelstelling:

Het aanmoedigen van vrouwen en mannen met een uitkering of een minimuminkomen bij het vinden van een betaalde (deeltijd-)baan, stage of werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk, opleiding of bij het starten als zelfstandig ondernemer, door middel van het verstrekken (om niet) van een sollicitatie-outfit om representatief gekleed naar een sollicitatiegesprek te gaan.
Onze stichting zonder winstoogmerk vervult hierin een belangrijke taak.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 2023_jaarverslag.pdf

Financiële verantwoording: 2023_financieel-jaarverslag.pdf

Handtekening jaarverslag: handtekening-financieel-jaarverslag_20240219.pdf

Beleidsplan:  Beleidsplan_2024-2026

 

Vacature:

Wij zijn op zoek naar een coördinator: 20221001_vacature-coordinator.png

Ben jij een regelaar en wil je iets voor anderen betekenen? Neem dan contact met ons op!