Over ons

Dress for Success Nederland

Dress for Success Nederland is een vereniging waarbij alle Nederlandse Dress for Success-vestigingen zijn aangesloten. De Vereniging Dress for Success Nederland is bestuurder van de Stichting Dress for Success Nederland, die de (geldelijke) middelen beheert. De Stichting Dress for Success Nederland is sinds 9 april 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dress for Success Nederland draagt zorg voor de verbinding tussen het hoofdkantoor van Dress for Success Worldwide in New York en de Nederlandse vestigingen, en ontwikkelt beleid voor verdere groei, professionalisering en ontwikkeling met als ultieme doelstelling om zoveel mogelijk werkzoekenden met passende kleding en ondersteuning succesvol te laten solliciteren.

Het bestuur van Dress for Success Nederland bestaat uit vijf tot zeven leden. Bestuursleden voeren hun werkzaamheden op onbezoldigde basis uit; zij ontvangen geen vergoeding voor bestede uren of voor bijgewoonde vergaderingen. Wel krijgen zij gemaakte (reis-) en andere onkosten vergoed.

Privacy

De winkels van Dress for Success werken met een registratiesysteem waarin de gegevens van klanten, kleedsessies, verwijzers en medewerkers worden verwerkt. Om hun privacy te beschermen is daarvoor een Privacyverklaring opgesteld.

ANBI informatie Dress for Success Nederland

Naam

Stichting Dress for Success Nederland

Statutaire doelstelling 

Het coördineren, faciliteren en initiëren van stichtingen en/of verenigingen die zich direct of indirect ten doel stellen om door middel van “Dress for Success”-winkels mensen die vanuit een uitkeringssituatie of minimuminkomen actief solliciteren naar een betaalde baan de mogelijkheid te bieden zich gratis professioneel te kleden voor het sollicitatiegesprek.

Beleidsplan 

Klik op deze link

RSIN/fiscaalnummer

8223.35.360

Rekeningnummer

NL02TRIO0390513563

KvK

24493041

Vestigingsadres

Dress for Success Nederland

Raadhuislaan 10

2242 CP Wassenaar

info@dressforsuccess.nl

06-45251937

Bestuur 

 

Heleen Vaandrager, voorzitter

 

 

Gerben van den Berg, penningmeester

 

 

Anne Erkelens, secretaris

 

 

Tanja Boon, marketing en communicatie

 

 

Corine van Poppel, fondsenwerving

 

 

Patrice Stoop, bestuurslid

 

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Dress for Success Nederland en aan de vestigingen.

 

Pieter van der Zwet, voorzitter

 

Ingrid de Caluwé, professional public affairs

Jaarrekeningen, jaarverslagen en rapporten Dress for Success Nederland