• Goed gekleed op weg naar een baan
  • En ook op weg naar uitzendwerk, een stageplek, vrijwilligerswerk, of als ZZP-er
  • Niet alleen passende kleding, maar ook advies!

Over ons

Dress for Success Nederland

Dress for Success Nederland is een vereniging waarbij alle Nederlandse Dress for Success-vestigingen aangesloten zijn. De landelijke vereniging draagt niet alleen zorg voor de verbinding tussen het hoofdkantoor van Dress for Success Worldwide en de Nederlandse vestigingen, maar ontwikkelt ook het beleid voor verdere groei, professionalisering en ontwikkeling met als ultieme doelstelling om zoveel mogelijk werkzoekenden met passende kleding en ondersteuning succesvol te laten solliciteren.

De leiding van de Vereniging Dress for Success Nederland is in handen van het bestuur dat uit vijf leden bestaat. Bestuursleden voeren hun werkzaamheden op onbezoldigde basis uit; zij ontvangen geen vergoeding voor bestede uren of voor bijgewoonde vergaderingen. Wel krijgen zij gemaakte (reis-) en andere onkosten vergoed.


Privacy

De winkels van Dress for Success werken met een registratiesysteem waarin de gegevens van klanten, kleedsessies, verwijzers en medewerkers worden verwerkt. Om de privacy te beschermen is daarvoor een Privacyverklaring opgesteld.

ANBI informatie

Dress for Success Nederland is sinds 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam

(Stichting) Dress for Success Nederland


RSIN/fiscaalnummer

8223.35.360


Rekeningnummer

NL02TRIO0390513563

 

Vestigingsadres

Dress for Success Nederland
Vredelaan 4
1318 AS Almere

info@dressforsuccess.nl

06-45251937

 

Bestuur

 

Anne Bliek, voorzitter

 

Edo Jongejan, penningmeester

 

Josje Bootsma, bestuurlijk secretaris

 

Maaike Gerritsen, marketing en communicatie

 

Corine van Poppel, fondsenwerving

 

Patrice Stoop, bestuurslid

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Dress for Success Nederland en aan de vestigingen

 

Aukje Smit, onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt

 

Pierre van Hedel, bestuurder fondsen

 

Ingrid de Caluwé, professional public affairs

Bureaumanager

 

Vacature

Beleidsplan

klik op deze link


Statutaire doelstelling

Het coördineren, faciliteren en initiëren van stichtingen en/of verenigingen die zich direct of indirect ten doel stellen om door middel van “Dress for Success”-winkels mensen die vanuit een uitkeringssituatie of minimuminkomen actief solliciteren naar een betaalde baan de mogelijkheid te bieden zich gratis professioneel te kleden voor het sollicitatiegesprek.

Jaarrekeningen, jaarverslagen en rapporten