• Goed gekleed op weg naar een baan
  • En ook op weg naar uitzendwerk, een stageplek, vrijwilligerswerk, of als ZZP-er
  • Niet alleen passende kleding, maar ook advies!

U kunt Dress for Success ook financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken op

Bankrekeningnummer NL60 RABO 0128 6554 10 t.n.v. Stichting Dress for Success Gorinchem.

o.v.v. ‘gift Dress for Success Gorinchem’. Elke bijdrage is van harte welkom.

Giften aan erkende goede doelen en instellingen met de ANBI-status kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Dress for Success Gorinchem heeft de ANBI-status.

Lees meer informatie over fiscaal aftrekbare giften bij de Belastingdienst en/of bij ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).