Over ons / ANBI

ANBI

Dress for Success Leeuwarden e.o. is sinds 2008 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam

Stichting Dress for Success Leeuwarden e.o.

RSIN/fiscaalnummer

8179.25.661

Contactgegevens

Dress for Success Leeuwarden e.o.

Emmakade 59

8921 AG Leeuwarden

dfsleeuwarden@gmail.com

06 – 38 35 24 06

Bestuurssamenstelling

Sanne Schlichting, voorzitter

Charlotte Fiets, secretaris

Karen Vasbinder - van Loon, penningmeester

 Wendy Scholten – Kluitenberg, algemeen lid

Mirjam Bekebrede, algemeen lid 

Beloningsbeleid

Dress for Success Leeuwarden e.o. is een vrijwilligersorganisatie. Zij heeft geen mensen in dienst en vergoedt slechts onkosten, zoals reiskosten. 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het aanmoedigen van vrouwen en mannen met een uitkering bij het vinden van een betaalde (deeltijd)baan of bij het starten als zelfstandig ondernemer en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitgevoerde activiteiten

Het jaarverslag van 2022 vindt u hier