• Goed gekleed op weg naar een baan
  • En ook op weg naar uitzendwerk, een stageplek, vrijwilligerswerk, of als ZZP-er
  • Niet alleen passende kleding, maar ook advies!

Over ons / ANBI

Dress for Success Eindhoven is sinds 2018 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam:

RSIN/fiscaalnummer:

Contactgegevens:

 

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling:

 

Stichting Dress for Success Eindhoven

820416472

Dress for Success Eindhoven

Secretaris bestuur: Laura van Verseveld

06-53255083 of 06-82049625

mail@lauravanverseveld.nl of manager.eindhoven@dressforsuccess.nl

Winkel: Marconilaan 28

5621 AA Eindhoven

Ward Overeem, voorzitter

Laura van Verseveld, secretaris/penningmeester

Anastasia Tegopoulou, algemeen bestuurslid

Josien van den Broek, algemeen bestuurslid

Doelstelling

De stichting heeft als doel het bevorderen van de economische onafhankelijkheid van mensen die van een minimum inkomen of een (participatiewet) uitkering moeten leven. Dat doen we door hen presentatie-advies en passende representatieve kleding te geven als ze gaan solliciteren.

 

Missie Dress for Success Nederland

‘De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven.’

 

Beleidsplan

Klik hier voor Strategisch plan Dress for Success Eindhoven 2021-2026

 

Uitgeoefende activiteiten

Klik hier voor het Jaarverslag 2022

 

Beloningsbeleid

Dress for Success Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie. Zij heeft 3 betaalde parttime krachten; 2 winkelcoördinatoren en 1 manager. De stichting kan reserves vormen met het oog op de continuïteit en ontwikkeling van haar werkzaamheid, maar beoogt niet het maken van winst.

 

Financiële verantwoording

Klik hier voor het Financieel jaaroverzicht 2022