Dress for Success Wereldwijd

Dress for Success Nederland maakt deel uit van het internationale netwerk van Dress for Success.

Dress for Success is een wereldwijde non-profit organisatie met vestigingen in 25 landen. Op een vergelijkbare manier als in Nederland wordt overal ter wereld gewerkt aan het vergroten van de economische onafhankelijkheid van mensen, al kan de aanpak per land verschillen op basis van lokale gewoontes of mogelijkheden. De gemeenschappelijke basis is het bieden van professionele, representatieve kleding en ondersteuning vanuit het netwerk.

Dress for Success is van origine een Amerikaans concept. Sinds de oprichting in 1997 heeft Dress for Success zich ontwikkeld tot een netwerk van bijna 150 winkels en zijn meer dan 1.200.000 mensen geholpen bij hun professionele, economische en persoonlijke ontwikkeling.

Dress for Success Nederland werkt nauw samen met het hoofdkantoor van Dress for Success Wereldwijd in New York. Op deze manier borgen wij de aanpak en werkwijze binnen de Dress for Success-organisatie en delen wij ervaringen met collega-winkels en -vrijwilligers.

"The 2019 Affiliate Leadership Conference was a multi-day event for 200 of the greatest thought leaders within our global network. Our goal of this training was to help affiliate representatives operate their local Dress for Success more effectively and successfully. Topics discussed included fundraising, marketing and communications, general operations, leadership skills and Dress for Success-specific programs."

Aan de toelating als Dress for Success vestiging gaat een uitgebreide procedure vooraf. De vestigingen dienen na toelating te blijven voldoen aan de voorwaarden van Dress for Success Worldwide om de licentie te behouden en de naam Dress for Success en het logo te mogen voeren. Ze zijn verplicht twee keer per jaar aan Dress for Success Worldwide te rapporteren, over het eerste halfjaar beknopt, over het gehele jaar uitgebreid. Dress for Success Nederland ondersteunt deze rapportages met het registratiesysteem.

Naar de website van Dress for Success Worldwide (ook in het Nederlands)

Winkels overal ter wereld