Partners

Dress for Success Leeuwarden wordt structureel gesponsord door Gemeente Leeuwarden, Rollema Vastgoed, het Oranje FondsNoorderlinge Verzekeringen, OG Clean Fuels en Bedrijvencentrum Emmastate.

Daarnaast ontvangt Dress for Success Leeuwarden incidenteel bijdragen van diverse instellingen en particulieren, zowel financieel als in natura.

Wil je ons steunen? Je kunt een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL75 INGB 0002 9557 15 t.n.v. Stichting Dress for Success Leeuwarden e.o., o.v.v. ‘gift Dress for Success Leeuwarden’. Elke bijdrage is van harte welkom!

 

Giften aan erkende goede doelen en instellingen met de ANBI-status kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Stichting Dress for Success Leeuwarden is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie over fiscaal aftrekbare giften op de websites van de Belastingdienst en ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).