Over ons / ANBI

ANBI

Dress for Success Rotterdam is sinds 2010 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam

Stichting Dress for Success Rotterdam

RSIN/fiscaalnummer

8222.04.423

Contactgegevens

Dress for Success Rotterdam
Secretaris bestuur: M. Ensermo
06 22633691
secretaris.rotterdam@dressforsuccess.nl 

Adres: Rijnhoutplein 4 3014 TZ Rotterdam

Bestuurssamenstelling

Melany van Twuijver, voorzitter

Marscha Ensermo, secretaris

Maxime Asjes, penningmeester

Liesbeth Juttmann, bestuurslid

Edith Jacobs, bestuurslid

Bankrekening

Stichting Dress for Success Rotterdam NL74 RABO 0126 1058 04

Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2027

Beloningsbeleid

Dress for Success Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn twee part-time medewerkers in dienst. Dress adviseurs zijn vrijwillige medewerkers en krijgen gemaakte onkosten, zoals reiskosten vergoed. Bestuursleden ontvangen, net als alle vrijwilligers, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel effectieve hulp te verlenen aan mensen met een minimum inkomen die hun positie wensen te verbeteren, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting zal die hulp in de eerste plaats verlenen door aan de doelgroep gratis representatieve kleding en kledingadvies aan te bieden ten behoeve van een succesvolle sollicitatie en een succesvolle start van een nieuwe functie. De stichting kan reserves vormen met het oog op de continuïteit en ontwikkeling van haar werkzaamheid, maar beoogt niet het maken van winst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2023

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022