Verwijzers

Prestatie010

Prestatie010 stimuleert werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten om actief te blijven en zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, taalles of een bewegingstraining. De werkzoekende en een coach van Prestatie010 bespreken samen welke activiteit goed bij hem of haar past. Zo doet iedereen mee in de samenleving. Dat is goed voor werkzoekenden en goed voor de stad. Dress for Success biedt kleedsessies voor alle onderdelen van Prestatie010.

 

WerkLoont

Werkloont is een onderdeel van het werk- en ontwikkelcentrum van de gemeente, in Rotterdam-Delfshaven. Rotterdammers met een bijstandsuitkering krijgen hier deskundige ondersteuning bij het vinden van betaald werk. Een traject van Werkloont duurt 15 weken. Of korter, als er eerder werk wordt gevonden. Dress for Success biedt kleedsessies aan voor sollicitaties.

Current Werkt

Een ijzersterk toekomstperspectief is wat wij centraal zetten tijdens de zoektocht naar een baan voor onze kandidaten. Dit is terug te zien in de manier waarop wij onze kandidaten begeleiden en coachen.“Binnen beginnen is buiten winnen” is één van de motto’s waar wij overtuigd van zijn. CurrentWerkt is er in de begeleiding al vroeg bij om te kijken welke kant de kandidaat het beste op kan en wat hiervoor nodig is. Zo zorgen wij ervoor dat de terugkeer van de kandidaten in de sociale samenleving geleidelijk verloopt.

Albeda Start college

Albeda Startcollege biedt ongediplomeerde jongeren vanaf 16 jaar de mogelijkheid een vak te leren in 1 jaar. Na het behalen van het MBO 1 diploma is het mogelijk om door te stromen naar mbo-niveau 2 of uit te stromen richting de arbeidsmarkt. Samen met verschillende partners uit het sociale domein ondersteunen wij de student met de verschillende zorgvragen. Dress for Success ondersteunt de studenten door het aanbieden van kleedsessies

Stichting Mano

Stichting Mano stimuleert Rotterdammers mee te doen in de samenleving. Wij creëren de voorwaarden voor mensen om hun kwaliteiten te ontdekken én in te zetten. Deelnemers nemen zelf de regie en ontwikkelen zich tot actieve burgers. Wij bieden programma’s en activiteiten aan die gericht zijn op mensen uit kwetsbare milieus, statushouders, geïsoleerde ouderen en andere minder kansrijke Rotterdammers. Onderdeel van een programma kan een kleedsessie bij Dress for Success zijn.