Partners

Stichting Kledingbank-Rotterdam

De Kledingbank Rotterdam werkt samen met meer dan 100 professionele zorg- en dienstverlenende organisaties in en om de stad. Medewerkers van deze organisaties beoordelen op grond van iemands financiële omstandigheden of hij/zij (met het gezin) in aanmerking komt voor de ontvangst van een gratis kledingpakket. Dress for Success ondersteunt dit goede doel door wekelijks mooie kleding te doneren. 

Stichting Arosa

Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor. In de aanpak van huiselijk geweld is Arosa dé organisatie voor de opvang van vrouwen, kinderen en mannen in de centrumgemeente Rotterdam. Arosa biedt (crisis) opvang en intra- en extramurale begeleiding, passend bij de vraag en uitgaande van de eigen kracht en dat van het netwerk van de cliënt/het gezin. Dress for Success Rotterdam verzorgt kledingpakketten op maat voor vrouwen in de crisisopvang.

Voedselbank Rotterdam

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank Rotterdam helpt de armste binnen deze groep door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. “Oog voor voedsel, hart voor mensen”. Dress for Success heeft een samenwerking met de Voedselbank door het aanbieden van kleedsessies voor alle vrijwilligers van de Voedselbank. 

Reakt Kijk op de Wijk

Met de Kijk op de Wijk strippenkaart leer je activiteiten en organisaties in je eigen woonwijk kennen. Op deze manier werken we aan het vergroten van je sociale netwerk. Ook ontstaan er vaak nieuwe ideeën en kansen op het gebied van dagbesteding of werk .Dress for Success Rotterdam is onderdeel van de strippenkaart. Bij een volle strippenkaart mag je een kleedsessie boeken bij ons in de winkel!