Over ons / ANBI

ANBI

Dress for Success Maastricht is sinds 2015 een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

KvK nummer

60625872

RSIN/Fiscaalnummer

853988717

Bestuurssamenstelling

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit minimaal drie en ten hoogste zeven leden. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna herbenoemd worden. 

  • Mevrouw Chantal Huynen (voorzitter)
  • Mevrouw Tessa Franssen (penningmeester) 
  • Mevrouw Ine Claessens (secretaris)
  • Mevrouw Miranda Penders (algemeen bestuurslid)
  • Mevrouw Mylène Spierts (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur, de coördinator en de andere vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel mogen vrijwilligers per jaar twee sets kleding uitzoeken als blijk van waardering voor hun inzet. De vrijwilligers in het bestuur zijn hiervan uitgezonderd. Vanaf 2019 is voor de vrijwilligers een reiskosten regeling toegepast volgens de regels woon-werkverkeer, deze was ook van toepassing voor 2020. Voor de winkelcoördinator is een vrijwilligersvergoeding welke binnen de wettelijke en belasting regels valt.

Uitgeoefende activiteiten

Klik hier voor het Jaarverslag van 2021

Klik hier voor het Jaarverslag van 2020

Klik hier voor het Jaarverslag van 2019

Doelstelling

Dress for Success wil werkzoekenden met een minimuminkomen adviseren en kleden, zodat ze een goede eerste indruk kunnen maken tijdens hun sollicitatiegesprek en zo de kans op economische zelfstandigheid vergroten.

Met andere woorden: wij willen mensen die de weg naar de arbeidsmarkt (weer) zoeken met raad en daad bijstaan om die stap goed voorbereid en vol zelfvertrouwen te maken. In eerste instantie door hen te voorzien van een passende outfit, maar voor de toekomst is ons streven om daarnaast een meer begeleidende rol in het sollicitatietraject van de werkzoekende te vervullen en aanvullende diensten aan te bieden. Waar nodig kunnen we krachten bundelen met andere organisaties: we hoeven immers niet alles alleen te doen of het wiel opnieuw uit te vinden.

De stichting kan reserves vormen met het oog op de continuïteit en ontwikkeling van haar werkzaamheid, maar beoogt niet het maken van winst.