Over ons / ANBI

Naam

Stichting Dress for Success Utrecht

ANBI

Dress for Success Utrecht is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is: het aanmoedigen van vrouwen en mannen met een uitkering bij het vinden van een betaalde (deeltijd) baan of bij het starten als zelfstandig ondernemer.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het verstrekken van een set gratis kleding aan iedereen, die vanuit een uitkeringssituatie en/of een minimuminkomen gaat solliciteren of start als zelfstandig ondernemer;
  2. Het verstrekken van een tweede set gratis kleding, indien de betreffende sollicitant daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst is aangegaan of daadwerkelijk is gestart als zelfstandig ondernemer;
  3. Het bevorderen van de solidariteit van werkende vrouwen en mannen met degenen die vanuit een uitkeringssituatie solliciteren, het starten als zelfstandig ondernemer daaronder begrepen.
  4. En verder alles te doen wat bevorderlijk kan zijn ter bereiking van het gestelde doel.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hier kun je het beleidsplan vinden.

Bestuurssamenstelling

Natasja Leter, voorzitter

Peter Klootwijk, penningmeester

Jozien Horjus, secretaris

Dorien de Wit, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Dress for Success Utrecht is een vrijwilligersorganisatie.  Er is een betaalde manager op part-time basis in dienst. De adviseurs zijn vrijwilligers en krijgen enkel gemaakte onkosten vergoed. Ook bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Fiscaal nummer

RSIN/fiscaal nummer 8197.00.988

Bankrekening

Stichting Dress for Success Utrecht NL03 INGB 0004 2885 30

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022