Dress for Success Leeuwarden

Ontvang je een uitkering of een minimuminkomen? En ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Bij Dress for Success Leeuwarden voorzien wij je kosteloos van een professionele outfit, zodat je zelfverzekerd een goede eerste indruk maakt.

Wil je gebruik maken van onze diensten? Bel of mail ons dan voor een afspraak. Vergeet niet om bij je bezoek aan onze winkel de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek mee te nemen.

Instanties zoals gemeentelijke Sociale Diensten, UWV, reïntegratiebureaus, wijkteams etc., kunnen hun cliënten naar ons verwijzen. Indien nodig, bel of mail ons dan om te overleggen of iemand voor onze dienstverlening in aanmerking komt.

Openingstijden

Woensdag: 10.00 – 14.00 uur.
Vrijdag: 10.00 – 14.00 uur.

Binnen deze openingstijden werken wij op afspraak.

Team Leeuwarden

Het team van Dress for Success Leeuwarden bestaat uit een coördinator, vijf vrijwilligers en zes bestuursleden. De winkel wordt beurtelings bemand door de dames Diana Visser, Hilly de Vries, Joke Vels, Toos ten Haken en Coby Tanja-Veldhuis.

Het bestuur van de stichting Dress for Success Leeuwarden e.o. bestaat uit Zahra Mousazedeh (voorzitter), Nienke Zijlstra (secretaris), Klaas de Groot (penningmeester), Manolie Postma (fondswerving), Sanne Borger (fondswerving) en Simone Feenstra (PR & Communicatie)

Vacatures

Dress for Success Leeuwarden is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor diverse functies. Wil je deel uitmaken van een leuk team en iets voor je medemens betekenen? Bekijk dan snel de onderstaande vacatures.

Nieuws

Fundraising Dinner – oktober 2017 – Het Fundraising Dinner ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Dress for Success Leeuwarden was een groot succes! Zo’n 80 gasten genoten van een modeshow, waarin werkzoekenden zich konden presenteren. Gehuld in een mooie sollicitatie-outfit, hielden zij allemaal een korte pitch voor het publiek. Aansluitend, tijdens het diner, was er volop gelegenheid tot netwerken. Dress for Success Leeuwarden kan terugkijken op een zeer geslaagde jubileumviering. Lees meer in het artikel van  Huis aan Huis Leeuwarden.

Jubileum – september 2017 – Dress for Success Leeuwarden bestaat 10 jaar. Dat vieren wij op dinsdag 10 oktober a.s. met een Fundraising Dinner. Een ieder die zich bij ons betrokken voelt en ons financieel wil steunen, is van harte welkom.

Nieuwsbrief – juli 2017 – De nieuwsbrief van Dress for Success Leeuwarden is verschenen.

Jaarverslag – april 2017 – Het jaarverslag 2016 van Dress for Success Leeuwarden is verschenen.

Nieuwsbrief – december 2016 – De nieuwsbrief van Dress for Success Leeuwarden is verschenen.

Artikel Dagblad van het Noorden – november 2016 – Het Dagblad van het Noorden publiceerde op zaterdag 12 november een mooi artikel over Dress for Success Leeuwarden. Daarin beschrijft Karlijn ter Horst hoe een kleedsessie iemand gelukkig kan maken. Lees de digitale versie van het artikel.

Nieuwsbrief – juli 2016 – De nieuwsbrief van Dress for Success Leeuwarden is verschenen.

Jaarverslag – mei 2016 – Het jaarverslag 2015 van Dress for Success Leeuwarden is verschenen.

Bijdrage Gemeente Leeuwarden – februari 2016 – De Gemeente Leeuwarden heeft voor 2016 een bedrag van € 5.000 toegekend aan Dress for Success Leeuwarden. In voorgaande jaren steunde de gemeente Dress for Success al door het beschikbaar stellen van een bedrag per bijstandsgerechtigde klant. Dress for Success Leeuwarden is zeer content met deze nieuwe financieringswijze.

Donatie Lionsclub – februari 2016 – Lionsclub ‘Ljouwert 80’ uit Leeuwarden heeft een bedrag van € 2.000 beschikbaar gesteld aan Dress for Success Leeuwarden. Lionsclubs zetten zich belangeloos in om mensen te helpen. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen Lions. De drie kernwaarden van de Lions zijn: externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap. Dress for Success Leeuwarden is ‘Ljouwert 80’ zeer erkentelijk voor deze donatie.

Nieuwsbrief – december 2015 – De nieuwsbrief van Dress for Success Leeuwarden is verschenen.

Nieuwsbrief – juli 2015 – De nieuwsbrief van Dress for Success Leeuwarden is verschenen.

Modeshow – juni 2015 – Vele werkzoekenden vinden hun weg naar Dress for Success Leeuwarden, maar dat aantal mag nog groeien. Daarom heeft Dress for Success Leeuwarden op 11 juni op feestelijke wijze laten zien wat zij voor sollicitanten kan betekenen. De modeshow was met name bedoeld voor de verwijzende instanties in het noorden van het land én voor sponsors. Van de mannequins en dressmen was het merendeel ooit klant bij Dress for Success Leeuwarden. Met veel enthousiasme werkten zij mee aan de show en flaneerden zij als professionals over de catwalk. Mede gezien de positieve reacties was de modeshow een groot succes. Bekijk de foto’s voor een impressie van dit evenement.

Sponsors

logo noorderlinge

 

Oranje Fonds

Emmastate•ill.logo

logo Gemeente-Leeuwarden

 

 

 

 

 

 

Dress for Success Leeuwarden wordt structureel gesponsord door Noorderlinge Verzekeringen, Bedrijvencentrum Emmastate, Gemeente Leeuwarden en het Oranje Fonds.

Daarnaast ontvangt Dress for Success Leeuwarden incidenteel bijdragen van diverse instellingen en particulieren, zowel financieel als in natura.

Wil je ons steunen? Je kunt een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL75 INGB 0002 9557 15 t.n.v. Stichting Dress for Success Leeuwarden e.o., o.v.v. ‘gift Dress for Success Leeuwarden’. Elke bijdrage is van harte welkom!

Giften aan erkende goede doelen en instellingen met de ANBI-status kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Stichting Dress for Success Leeuwarden is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie over fiscaal aftrekbare giften op de websites van de Belastingdienst en ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI

Dress for Success Leeuwarden e.o. is sinds 2008 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam: Stichting Dress for Success Leeuwarden e.o.
RSIN/fiscaalnummer: 8179.25.661
Contactgegevens: Dress for Success Leeuwarden e.o.
Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden
dfsleeuwarden@gmail.com
06 – 38 35 24 06
Bestuurssamenstelling: Herma Dijkgraaf, voorzitter
Nienke Zijlstra, secretaris
Klaas de Groot, penningmeester
Zahra Mousazedeh, externe betrekkingen

Beleidsplan: klik op deze link

Beloningsbeleid:

Dress for Success Leeuwarden e.o. is een vrijwilligersorganisatie. Zij heeft geen mensen in dienst en vergoedt slechts onkosten, zoals reiskosten. De coördinator ontvangt de jaarlijkse vrijwillligersbijdrage.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het aanmoedigen van vrouwen en mannen met een uitkering bij het vinden van een betaalde (deeltijd)baan of bij het starten als zelfstandig ondernemer en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten: klik op deze link

Financiële verantwoording: klik op deze link

Privacyverklaring Dress for Success: klik op deze link

Missie Dress for Success Nederland
‘De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven.’

Contactgegevens

Adres: Emmakade 59 (2e etage), 8921 AG Leeuwarden

Telefoon: 06 – 38 35 24 06

E-mail: dfsleeuwarden@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dressforsuccessleeuwarden

Reis je met eigen vervoer naar onze winkel, plan dan vooraf je route.

Maak je gebruik van het openbaar vervoer, raadpleeg dan 9292.nl.

Studenten

Ook als student kun je bij ons terecht, wanneer je een geplande stage of sollicitatiegesprek in het vooruitzicht hebt. Moet je er representatief uitzien maar heb je daar niet de financiële middelen voor? Dan kun je ons benaderen voor een afspraak. Wij vragen dan wel de schriftelijke toestemming van je mentor of studiebegeleider. Hij of zij beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet.

Het aanmeldingsformulier kun je printen, invullen en laten ondertekenen door je mentor of studiebegeleider. Neem het vervolgens mee bij je bezoek aan onze winkel. Let op: zonder een ondertekend formulier kunnen wij je helaas niet helpen.

 

Kleding brengen

Wij houden ons aanbevolen voor alle kleding die geschikt is voor een sollicitatiegesprek. Dat wil zeggen: representatief, schoon, onbeschadigd en eigentijds.

Wilt u kleding brengen? Graag even op afspraak per telefoon of e-mail (zie contactgegevens). Zo zijn wij voorbereid op uw komst en kunnen wij voldoende aandacht aan u besteden!

Ervaringen

Gelukkig gaan al onze klanten tevreden de deur uit. Dat geeft ons uiteraard heel veel voldoening! Een greep uit de spontane reacties van klanten:

“Kleding die ik normaal alleen even kon aanraken en gauw weer terug moest hangen, had ik nu gewoon aan. En ik mocht het nog houden ook!”

“Ik ben zo liefdevol geholpen en ik heb zulke leuke en nuttige adviezen gekregen.”

“Heel mooi dat dit er is voor mensen zoals ik.”

“Voor één keer kon ik kleding uitzoeken, zonder naar het prijskaartje te kijken.”

“Maandag begin ik met mijn nieuwe baan en dankzij jullie zie ik er prachtig uit. Jullie hulp is voor mij van onschatbare waarde geweest.”