• Goed gekleed op weg naar een baan
  • En ook op weg naar uitzendwerk, een stageplek, vrijwilligerswerk, of als ZZP-er
  • Niet alleen passende kleding, maar ook advies!

Verwijzers

Prestatie010

Prestatie010 stimuleert werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten om actief te blijven en zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, taalles of een bewegingstraining. De werkzoekende en een coach van Prestatie010 bespreken samen welke activiteit goed bij hem of haar past. Zo doet iedereen mee in de samenleving. Dat is goed voor werkzoekenden en goed voor de stad. Dress for Success biedt kleedsessies voor alle onderdelen van Prestatie010.

WerkLoont

Werkloont is een onderdeel van het werk- en ontwikkelcentrum van de gemeente, in Rotterdam-Delfshaven. Rotterdammers met een bijstandsuitkering krijgen hier deskundige ondersteuning bij het vinden van betaald werk. Een traject van Werkloont duurt 15 weken. Of korter, als er eerder werk wordt gevonden. Dress for Success biedt kleedsessies aan voor sollicitaties.

WW@WORK

Loopt uw WW-uitkering binnen 7 maanden af? Dan heeft u daarna misschien recht op een bijstandsuitkering. Heeft u recht op een bijstandsuitkering? Dan staan de ontwikkelcoaches van WW@WORK voor u klaar. Zij ondersteunen u bij het vinden van betaald werk. Dress for Success ondersteunt met het aanbieden van kleedsessies voor sollicitaties.

NPRZ

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.