• Goed gekleed op weg naar een baan
  • En ook op weg naar uitzendwerk, een stageplek, vrijwilligerswerk, of als ZZP-er
  • Niet alleen passende kleding, maar ook advies!

U kunt Dress for Success ook financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken op

Bankrekeningnummer NL39RABO0322027519 t.n.v. Stichting Dress for Success Hoogezand-Sappemeer

o.v.v. ‘gift Dress for Success Hoogezand-Sappemeer’. Elke bijdrage is van harte welkom.

Giften aan erkende goede doelen en instellingen met de ANBI-status kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Dress for Success Hoogezand-Sappemeer heeft de ANBI-status.

Lees meer informatie over fiscaal aftrekbare giften bij de Belastingdienst en/of bij ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).