Babbage Company ondersteunt Dress for Success Nederland

In het kader van het 20 jaar bestaan van Babbage Company ondersteunen we een jaar lang Dress for Success op het gebied van marketing & communicatie. Door corona is eea wat later op gang gekomen dan gepland, maar inmiddels zijn de eerste resultaten van onze ondersteuning zichtbaar. 


Eerder vertelden we jullie al dat Lior Sela, een van de communicatieadviseurs bij Babbage Company, zich dit jaar inzet voor projecten en taken die bijdragen aan de ontwikkeling en structurele uitbouw van Dress for Success. In samenwerking met bestuurslid Corine van Poppel ligt de focus in eerste instantie op het verbeteren van de financiële positie door fondsenwerving. Lior vertelt in deze update over haar eerste weken bij Dress for Succes.


 “Inmiddels is er een goede start gemaakt wat betreft het inlezen en inwerken bij Dress for Success. Ik was digitaal aanwezig bij een bestuursvergadering, wat heel interessant was. Fijn om de bestuursleden op deze manier te ontmoeten i.p.v. alleen contact via de mail. Corine en ik hebben vlak daarna samen de Dress for Success winkel bezocht in Amsterdam (geheel volgens de corona richtlijnen inclusief mondkapjes en uiteraard met anderhalve meter afstand). Onze eerste indruk in Amsterdam was meteen ‘wat hebben ze het goed geregeld!’. Een zeer professionele winkel, met medewerkers die al jaren in het vak zitten en veel (!) prachtige kleding. Van deze winkel kunnen we zeker leren! Ook het delen van best practices onderling is belangrijk in het verder ontwikkelen van de communicatie.

Professionaliseren Fundraising
Dat brengt me meteen bij het volgende: wat heb ik tot nu toe concreet gedaan? Met behulp van het bestuur, jaarverslagen en andere documentatie heb ik een overzicht gemaakt van alle huidige sponsoren, subsidies en andere financiële stromen. Zowel voor Dress for Success Nederland, als voor alle verschillende winkels. Nu deze financiële stromen voor Dress for Success in kaart zijn gebracht, gaan we aan de slag met het in kaart brengen van mogelijk relevante vermogensfondsen, loterijen, nationale en lokale subsidieregelingen en bedrijven. 

Hierbij focussen we niet alleen op het binnenhalen van geld van mogelijk ‘nieuwe’ partijen, maar kijken we juist naar best practices van alle verschillende Dress for Success-winkels in Nederland. Wat zijn bijvoorbeeld de subsidies waar ook andere winkels voor in aanmerking zouden kunnen komen? Na al het uitzoekwerk , schrijf ik vervolgens een plan van aanpak over hoe de winkels met behulp van deze best practices meer instroom van fondsen en subsidies kunnen genereren. 

Vruchtbare samenwerking
De focus ligt de komende tijd nog steeds op fondsenwerving, gezien de hoge prioriteit voor de organisatie. Andere doelstellingen zoals bijvoorbeeld naamsbekendheid en marketing gerelateerde onderwerpen komen in een later stadium aan bod. De samenwerking met Dress for Success en in het bijzonder met Corine van Poppel is erg fijn! We proberen elkaar wekelijks te spreken over de voortgang, verschillende ideeën en aanpak.

Corine: “De samenwerking met Lior gaat heel goed, ze is enthousiast, neemt initiatief en ik ben overtuigd dat we dankzij de inzet van Lior door Babbage Company enorme stappen kunnen zetten in de Dress for Success NL organisatie.”

 

Stay tuned, we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!