'Een nieuwe outfit zorgt ervoor dat klanten vaak met veel meer zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek in gaan.'
'Mooie, nette en goede kleding.
Ik ben heel professioneel en prettig geholpen.'
Senna Bouteba, Start Foundation
'Start Foundation steunt Dress for Success, omdat je bij werkgevers maar één keer een eerste indruk maakt.'
previous arrow
next arrow
Slider

Dress for Success in Nederland

In 2001 startte Dress for Success met een eerste vestiging in Nederland. Al snel bleek dat hiermee in een grote behoefte werd voorzien en werd in Rotterdam de eerste winkel geopend. Inmiddels is Dress for Success uitgegroeid tot een succesvolle organisatie met meerdere winkels in Nederland. Iedere winkel werkt volgens een aantal principes (onze ‘Dress Code), waarin onze klanten en vrijwilligers centraal staan.

Dress for Success kan rekenen op een brede maatschappelijke erkenning voor haar werkzaamheden en een groeiende bekendheid in Nederland. Steeds meer werkzoekenden weten de weg naar een Dress for Success-winkel te vinden. Dat kan via doorverwijzingen (bijvoorbeeld vanuit de gemeente of het UWV) of via positieve aanbevelingen van klanten die eerder door ons geholpen zijn. Dress for Success heeft zelfs diverse prijzen voor haar werkzaamheden ontvangen. Maar de mooiste beloning is en blijft het zelfvertrouwen waarmee onze klanten in gepaste kleding de deur uitlopen!

Bestuur Dress for Success Nederland

Dress for Success Nederland is een vereniging waarbij alle Nederlandse Dress for Success-winkels aangesloten zijn. De landelijke vereniging draagt niet alleen zorg voor de verbinding tussen het hoofdkantoor van Dress for Success (wereldwijd) en de Nederlandse winkels, maar ontwikkelt ook het beleid voor verdere groei, professionalisering en ontwikkeling met als ultieme doelstelling om zoveel mogelijk werkzoekenden met passende kleding en ondersteuning succesvol te laten solliciteren.

De leiding van de Vereniging Dress for Success Nederland is in handen van het bestuur dat uit vijf leden bestaat.

Bestuursleden voeren hun werkzaamheden op onbezoldigde basis uit; zij ontvangen geen vergoeding voor bestede uren of voor bijgewoonde vergaderingen. Wel krijgen zij gemaakte (reis-) kosten terugbetaald.

Privacy

De winkels van Dress for Success werken met een registratiesysteem waarin de gegevens van klanten, kleedsessies, verwijzers en medewerkers worden verwerkt. Om de privacy te beschermen is daarvoor een Privacyverklaring opgesteld.

ANBI informatie

Dress for Success Nederland is sinds 2010 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Eind 2012 is na een controle door de ANBI-afdeling van de belastingdienst bevestigd, dat zij nog steeds voldoet aan de ANBI-eisen.

Naam: (Stichting) Dress for Success Nederland
RSIN/fiscaalnummer: 8223.35.360
Rekeningnummer: NL02TRIO0390513563
Contactgegevens: Dress for Success Nederland
Vredelaan 4
1318 AS Almere
info@dressforsuccess.nl
06-45251937
Bestuurssamenstelling: Anne Bliek, voorzitter
Edo Jongejan, penningmeester
Josje Bootsma, bestuurlijk secretaris
Maaike Gerritsen, marketing en communicatie
Corine van Poppel, fondsenwerving

Beleidsplan: klik op deze link

Beloningsbeleid:

Dress for Success Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Zij heeft geen mensen in dienst en vergoedt slechts onkosten, zoals reiskosten.

Doelstelling:

Het coördineren, faciliteren en initiëren van stichtingen en/of verenigingen die zich direct of indirect ten doel stellen om door middel van “Dress for Success”-winkels mensen die vanuit een uitkeringssituatie of minimuminkomen actief solliciteren naar een betaalde baan de mogelijkheid te bieden zich gratis professioneel te kleden voor het sollicitatiegesprek.

2019

Jaarverslag

Jaarrekening

2018

Jaarverslag

Jaarrekening

2017

Jaarverslag

Jaarrekening

2016

Jaarverslag

Jaarrekening

2015

Jaarverslag

Jaarrekening

2014

Jaarverslag

Jaarekening

Rapport ‘Klanten en resultaten 2017’: Klik op deze link

Ik wil kleding doneren

Icon box description

Ik wil sponsor worden

Icon box description

Ik wil vrijwilliger worden

Icon box description